Aktualności

logo cz pl f2

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.


Stowarzyszenie „BeskidLove” w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku będzie realizowało polsko-czeski mikroprojekt pt. „Z muzyka po Beskidach”

Czeskim Partnerem Projektu jest Spolek Beskid.

Głównym celem projektu jest promocja obszaru pogranicza polsko-czeskiego w szczególności w obrębie destynacji turystycznej Beskdidy poprzez współczesną muzykę pop.

Partnerzy projektu zakładają realizację poniższych działań:

  1. Wspólne przygotowanie i wydanie płyty z muzyką pop będącej przykładem dorobku artystycznego w dziedzinie muzyki nowoczesnej pogranicza polsko-czeskiego.
  2. Opracowanie wydawnictwa promującego transgraniczną destynację turystyczną Beskidy, w wydawnictwie tym opisany zostanie region z uwzględnieniem głównych atrakcji turystycznych, wydarzeń muzycznych, które odbywają się w Beskidach. Do folderu załączona będzie muzyka, która będzie efektem współpracy 2 zespołów, jednego z Polski, a drugiego z Czech. Folder będzie nieodpłatnie dystrybułowany w trakcie planowanych wydarzeń muzycznych (polsko-czeski koncert).
  3. Przygotowanych zostanie 5 filmów promujących obszar Beskidów w pięciu różnych kategoriach tj. turystyka aktywna, rowerowa, najpiękniejsze miasta regionu itp. Tłem muzycznym filmów będą utwory, które powstały w ramach polsko-czeskiej współpracy.
  4. Finalnym działaniem mikroprojektu będzie polsko-czeski koncert, na którym zaprezentowane zostaną piosenki.

Partnerzy projektu przewidują, iż dzięki realizacji przedmiotowego projektu polepszy się współpraca między społecznością pogranicza w kontekście promocji muzyki  innej niż muzyka tradycyjna , folkowa. Natomiast dzięki mocnemu akcentowaniu dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru pogranicza polsko-czeskiego w obrębie marki transgranicznej Beskidy (folder, widoki na Beskidy w filmach)  mikroprojekt będzie miał charakter promocyjny.

Z uwagi na ciekawą  tematykę oraz atrakcyjną formę przekazu partnerzy Projektu zakładają, że grupa odbiorców będzie szeroka i obejmować będzie:  fanów muzyki, miłośników  destynacji turystycznej Beskidy po obu stronach granicy, mieszkańców oraz turystów zwłaszcza w miejscu, gdzie odbędzie się koncert finałowy.

       

 

Projekt pn. „Nowa jakość obsługi w turystyce – nowe kwalifikacje” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.